Kukhuri kaa basibhat kha

Kukuri kha

kukuri kaa basivaat kha
khai basi bhaat
Biralo le khayo
khai biralo
musa marna gayo
khai musa
dulo vitra pasyo
khai dulo
gai le kulchiyo
khai gaai
khola le bagayo
khai khola
khola ta sukyo.
 

Information Sharing Copyright © 2011